Qui som?

El jardí de Sant Gervasi és una revista mensual i de distribució gratuïta al territori de Sant Gervasi. És una revista pensada en exclusiva per Sant Gervasi i els seus barris o comunitats, concretament la Bonanova, Monterols, Galvany, Turó Parc, el Farró i el Putxet. Els seus continguts segueixen el propòsit d’informar sobre notícies i qüestions d’aquest territori, i s’obre a la col·laboració de les persones, associacions i institucions del barri que ho desitgin. El principal objectiu és el de “fer barri”, enfortir els sentiments d’identitat i de pertinença, i oferir un mitjà de comunicació de proximitat. Aquest web vol reforçar la revista en paper i aportar una dimensió digital amb dinàmica pròpia.

Entre les diverses seccions de la revista i del web, hi ha una agenda de les activitats que es fan a Sant Gervasi, tant les que es proposen des dels equipaments públics com les d’altres institucions socials del barri, com són els casals de la gent gran, les associacions de veïns, de comerciants o els mercats, a més de les iniciatives de caràcter privat d’empreses, comerços, centres formatius, fundacions socials o emprenedors autònoms. Volem donar a conèixer les notícies que es produeixin a la Bonanova, Monterols, Galvany, Turó Parc, el Farró o el Putxet en les seccions “notícies del barri” i “articles” on també és fa un recull d’opinió, d’informació o fins i tot de divulgació científica. Volem seguir la vida quotidiana de proximitat en seccions com “treballant a Sant Gervasi” i conèixer indrets privilegiats del barri a “explorar el jardí”, amb una perspectiva d’itinerari naturalista i de descoberta d’identitat. També es fa ressò de la cultura, tant d’avui com en el passat, quan en indrets com el Putxet o la Bonanova, hi vivien molts artistes i creadors. La literatura, les arts, la música, el teatre o el cinema també tenen acollida en El jardí de Sant Gervasi, com també s’hi fa ressò de les festes populars i tradicionals, sobretot aquelles que tenen uns referents molt clars a Sant Gervasi o en alguns dels seus barris. Una manera d’apropar-se a les persones és mitjançant entrevistes als nostres veïns, o obrint canals de participació tant a la revista com, sobretot, al web, on ens agradaria recollir la veu de qui desitgi opinar sobre algun tema en concret o donar informació d’esdeveniments del barri. També hi trobareu pàgines dedicades als més petits de casa, als infants, a la gent gran, i passatemps amb petits reptes sobre els vostres coneixements del barri.

Com a revista gratuïta, ens devem també als nostres anunciants, ja que ells fan possible que la revista i el web prenguin vida i en garanteixin el seu present i futur. Com a revista de proximitat a la vida quotidiana dels barris de Sant Gervasi, un altre dels objectius de la publicació és el de fer difusió de les ofertes dels anunciants amb el seu veïnat, i fer-ho de manera que els anuncis i la publicitat siguin assequibles. En aquest sentit, volem estar a prop del comerç i de les activitats o iniciatives empresarials i contribuir a què es conegui millor en cada un dels barris o comunitats de Sant Gervasi: la Bonanova, Monterols, Galvany, Turó Parc, el Farró i el Putxet.

Edita:
El jardí de Sant Gervasi SL

Coordinació comercial:
Martí Rodríguez Mestre
marti@eljardisg.com

Directori:
Mariona Alumà
mariona.aluma@eljardisg.com

Coordinació de continguts:
Jesús Mestre Campi
jesus@eljardisg.com

Secció jove i política
Carme Rocamora
carmerocamora@eljardisg.com

Col·laboradors:
Elena Bulet (noticies)
Juanjo Compairé (noticies, fotografia)
Roser Díaz Martín (articles, poesia)
Gràcia Farràs (els petits de casa)
Pau Farràs (articles, passatemps)
M. Antònia Font Fernández (notícies del barri, entrevistes)
Blai Pérez (cuina de mercat)
Eduard Sant Chalois (música) @Eduard_Sant
Javier Sardá (fotografia)
M. Josep Tort  (explorar el jardí)
Marta Trius (notícies del barri, articles)